Nederlands

Insurance Regulatory Capital (IRC) biedt achtergestelde leningen aan (sub debt) als een financieringsoplossing voor middelgrote verzekeringsmaatschappijen. Sub debt voldoet aan alle wettelijke eisen in het kader van Solvabiliteit II.

Samen met Maiden Holdings levert IRC een keur aan producten die zijn afgestemd op de behoeften van verzekeraars op het gebied van financiering en risicobeheer.

Ons uitgangspunt is om middelgrote verzekeraars gemakkelijk toegang te bieden tot kapitaalproducten als achtergestelde leningen en herverzekering op quote basis als onderdeel van hun risico- en financieringsstrategie.

 

Achtergestelde leningen (sub debt) in het kader van Solvabiliteit II

Een beknopt document waarin wordt uitgelegd dat achtergestelde leningen vallen binnen de reikwijdte van de SCR (solvabiliteitskapitaalvereisten) in het kader van Solvabiliteit II. Tevens wordt aangegeven wat de voordelen zijn van het gebruik van sub debt.

Lees meer